"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż"

Janusz Korczak

O nas

Misją i celem naszego Żłobka jest bycie placówką zapewniającą opiekę nad małymi dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3. Pragniemy stworzyć dzieciom takie warunki żeby czuły się u nas bezpieczne, swobodne i szczęśliwe, a rodzicom chcemy dać świadomość, że ich pociechy są pod fachową opieką.

ATUTAMI ŻŁOBKA SĄ:

  • Personel: Opiekunki posiadają pełne kwalifikacje, cechuje je kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi oraz z ich rodzicami, co zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, a dzieci po wstępnej adaptacji czują sie u nas jak w domu.
  • Lokalizacja: Żłobek mieści się w centrum miasta, posiada również plac zabaw.

CELE I ZADANIA:

Jednym z podstawowych zadań Żłobka jest usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie. Dzieci w Żłobku uczą sie tolerancji i szacunku do ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE ADAPTACJI DZIECKA W ŻŁOBKU:

- zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie

- zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć

- odwracanie uwagi dziecka od płaczu i tęsknoty poprzez zabawę

- nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu lepszego poznania dziecka i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko

- propozycja stopniowego przyzwyczajenia się dziecka do nowego środowiska poprzez:

a) krótki czas pobytu w placówce

b) pobyt dziecka z ulubioną zabawką, kocykiem, pieluszką, smoczkiem

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

- warunki pobytu zbliżone do warunków domowych

- pełne bezpieczeństwo

- opiekę wychowawczą i pielęgniarską

- prowadzimy żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami

- współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji

- wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka

- informujemy rodziców na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka

- prowadzimy zajęcia edukacyjno-wychowawcze na salach zabaw i na powietrzu

- kształtujemy samodzielność, indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności

- uczymy zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami

- przygotowujemy dzieci do pobytu w przedszkolu

WYCHOWUJEMY POPRZEZ:

a) Zabawy muzyczno-ruchowe przy śpiewie, zabawy rytmiczne z bębenkami i prostymi instrumentami muzycznymi. Celem tych zajęć jest uwrażliwienie dzieci na dźwięk i rytm, kształcenie słuchu, pamięci, skupienia uwagi.

b) Zabawy dydaktyczne-dostosowane do wieku dziecka np. opowiadanie bajek, oglądnie ilustracji, zabawy z pacynkami, zabawy z kartami pracy dla najmłodszych (np. przeciwieństwa, kolory).

c) Zabawy plastyczne- malowanie farbami, kredkami.

d) Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne-budowanie z klocków, proste puzzle tematyczne, dopasowywanie kształtów, nakładanie kółek na piramidki.

e) Zabawy tematyczne- zabawy lalkami, w kąciku kuchennym, drogowym. Celem tych zabaw jest nauka myślenia, współpracy z drugim dzieckiem, nauka zawrotów grzecznościowych.

Opiekunki korzystają z nowatorskich pomysłów edukacyjnych, wykorzystując w codziennej pracy metody Weroniki Sherborn.

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2022-02-02 14:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 007 132